###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini

Máy thí nghiệm khối trọng rơi Pellini của Zwick đơợc sử dụng để điều tra ảnh hưởng của đường hàn lên độ biến dạng nứt của vật liệu thép. Các mẫu thử tiêu chuẩn hóa được va đập tới 1650 J, với đánh giá quang học bằng tay lên độ biến dạng nứt hoặc gãy, phụ thuộc vào nhiệt độ mẫu đã chọn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu