###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo

Mẫu được lấy ra từ các thành phẩm và được chuẩn bị cho thí nghiệm kéo theo tiêu chuẩn của sản phẩm. Các phần của sản phẩm có thể được sử dụng trực tiếp làm mẫu thử cho thí nghiệm nếu tiết diện của sản phẩm cho phép. Tải trọng yêu cầu có thể dễ dàng vượt 2500 kN và hệ thống tùy chọn của Zwick tới 5000 kN đang hoạt động rất thành công. Điều này đặt ra một nhu cầu cụ thể đối với các loại kẹp mẫu và Zwick đã phát triển kẹp mẫu bằng các công nghệ mới nhất để đảm bảo mẫu thử không rơi ra do tác động của kẹp.

  • Biên độ kẹp mẫu lên đến 2500 kN
  • Đa dạng các loại chèn kẹp
  • Nhiều lựa chọn kiểu cấu trúc bề mặt để chèn kẹp
  • Nhiều lựa chọn kiểu hoàn thiện bề mặt

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin