###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm độ mỏi

Trong thực tế, ở đâu mà kim loại đúc và kim loại rèn được quan tâm, tất cả mọi thứ phụ thuộc vào sự dự đóan đáng tin cậy độ bền mỏi của chúng . Việc này yêu cầu mẫu thử và quan trọng là toàn bộ thành phần còn lại, như thanh kết nối, được kiểm tra với cường độ lớn dưới tải trọng chu kỳ. Các điều kiện vận hành được tái lặp lại, cùng với máy thí nghiệm vật liệu, ví dụ như các thành phần được nén với tải chu kỳ lên đến 600 kN tương ứng với 300 Hz. Biên độ có tính hiệu quả cao của Zwick , cùng với máy thí nghiệm tiết kiệm chi phí bây giờ đã trở lại với việc mở rộng sang dòng máy thí nghiệm thủy lực tự động.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi