###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Profile und Betonstahl

Thép thương phẩm & Thép cường lực

Thép thương phẩm làm ra các loại vật liệu khác nhau được cán thành cuộn hoặc được kéo ra từ bán thành phẩm như phôi hoặc thanh; trong nhiều trường hợp chúng được hàn từ vật liệu thanh. Chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng, yếu cầu rất nhiều các thí nghiệm cơ tính. Cùng với thép cường lực và thanh thép gân cường lực rất quan trọng trong ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng, chúng hình thành một nhóm các loại vật liệu xây dựng quan trọng - trong trường hợp thép của bê tông - phụ thuộc vào sự điều tiết.

Các thí nghiệm điển hình: 

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu