###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm lò xo

Một trong các yếu tố thiết kế quan trọng nhất là lò xo, nó có đặc tính đàn hồi của vật liệu được khai thác để tích lũy năng lượng và chuyển đổi. Không có lò xo - dù dưới bất kỳ hình thức nào - không có hệ thống điện cơ hoặc cơ học nào hoạt động được cả. Các chức năng chính của lò xo kỹ thuật là:

  • hấp thụ các va đập và giao động
  • phân phối và cân bằng lực
  • duy trì trạng thái trước khi kéo căng
  • duy trì vị trí hoặc trạng thái đã xác định
  • đo đạc và điều chỉnh lực và mômen.

Sự phát triển kỹ thuật nhanh chóng đã dẫn đến việc gia tăng một cách đáng kể các nhu cầu xề độ chính xác và tính lâu bền của lò xo.  Hệ quả của việc này là việc nâng cao yêu cầu chính xác trong quá trình sản xuất do độ sai lệch vị trí, hình dạng và kích thước nhỏ chưa từng có, với các yêu cầu gia tăng tương tự trong công nghệ thí nghiệm. Zwick cung cấp các giải pháp đặc biệt cho một phạm vi rộng của các hệ thống lò xo khác nhau.

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu