###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Viskoelastische Eigenschaften von Gummi-Metall-Dämpfern in der Produktion

Đặc tính nhớt-Đàn hồi cỉa cao su/bộ giảm chấn kim loại trong sản xuất

Hệ thống thí nghiệm dựa trên máy thí nghiệm tiêu chuẩn được phát triển để xác định (giữa những cái khác ) độ cứng tĩnh và động cộng với góc hao tổn và hệ số hao tổn của bạn đạn cao su - kim loại. Ngoài ra, hệ thống được trang bị một màng chắn sáng an toàn và hai bộ điều khiển bằng tay bổ sung.

Kết quả thí nghiệm được hiển thị thông qua đồng hồ dung sai kỹ thuật số xanh/đỏ, với một bộ âm thanh bằng máy rung âm điện tử, cho phép người vận hành tiếp tục các công việc khác trong quá trình thí nghiệm. Tham số hóa kết quả thí nghiệm cùng với đánh giá kết quả và hiển thị thông qua phần mềm testXpert®

 

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này