###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Mehrkanalige Feder-Prüfsysteme

Hệ thống thí nghiệm lò xo đa kênh

Các bệ đỡ đo đa kênh cho phép xác định đường hoạt động lực của lò xo cuộn nén ( sử dụng như lò xo van hoặc trong chân chống MacPherson ). Các hệ thống thí nghiệm tiêu chuẩn được trang bị với bệ đỡ đo tải gồm sáu đến chín thành phần, cho phép xác định cụ thể điểm xuyên qua lò xo và cho ra kết quả tải từ thành phần tải nén khi lò xo được tải. Những giá trị đặc tính này rất quan trọng khi đánh giá tuổi thọ và độ ma sát của lò xo.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này