###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung an Luftfedern

Thí nghiệm lò xo khí nén tại nhiều nhiệt độ khác nhau

Với hệ thống thí nghiệm này các đặt tính nhớt - đàn hồi của lò xo treo khí nén và đặc tính mỏi được xác định tại nhiều nhiệt độ khác nhau.

Máy cơ bản là máy thí nghiệm thủy lực tự động với các bạn đạn hình trụ thủy tĩnh. Một bộ thí nghiệm nén đặt biệt (được gắn vào đĩa khay chữ T ) cho phép nhiều hình dạng và kích cỡ lò xo khí nén khác nhau đơợc áp dụng. Máy còn đơợc trang bị hai bộ chuyển đổi đo để đo đường kính lò xo khí nén. Toàn bộ máy có thể được sử dụng trong một buồng nhiệt độ với phạm vi nhiệt khoảng từ  -80 ° đến +250 °C. Một bánh xe có thể được sử dụng để thực hiện kết nối và ngắt kết nối buồng nhiệt.

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu