###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Kupplungsprüfung - Axial

Thí nghiệm ly hợp - Hệ trục

Các điểm đặc trưng sau rất quan trọng trong quá trình phát triển và kiểm soát ly hợp ma sát:

  • lực tiếp xúc và hành trình
  • lực nhả và hành trình
  • hành trình tách rời: đĩa nén ly hợp
  • đĩa nén song song với đĩa ly hợp

Khi dừng thí nghiệm đĩa nén được nhấn vào đường kính trong của lò xo lá và lực/đường hành trình được ghi lại. Với thí nghiệm tiếp xúc đĩa nén được nhấn trực tiếp vào đĩa áp suất ly hợp và đường đặc tính lò xo của lò xo lá giữa đĩa áp suất ly hợp và nắp bộ ly hợp được đo.

Những thí nghiệm này được thực hiện trong điều kiện xác định. Các đường đặc tính để giải phóng lực/hành trình và lực tiếp xúc/hành trình là tiêu chí quan trọng để hoạt động thoải mái và truyền vòng xoắn đáng tin cậy.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này