###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm bóc tách giữa các hộp cáp và cáp kết nối

Các thí nghiệm an toàn khác nhau được khuyến nghị để hoàn chỉnh mô đun, bao gồm thí nghiệm độ bền cấu trúc khung, xác định ứng suất vào và lực khai thác của bệ góc, thí nghiệm kéo ra cho các kết nối điện tử và thí nghiệm kéo, nén, uốn cho hệ thống ghép được gắn vào mô đun. Thí nghiệm kéo cáp của hộp cáp có thể được thực hiện sử dụng máy thí nghiệm hai cột từ dòng máy Allround của Zwick. Hộp cáp được giữ lại trong bệ giữ mẫu đặc biệt trong khi cáp kết nối được giữ trong kẹp vít và kéo ra khỏi hộp bằng lực lên đến 5 kN.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu