###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm bóc tách màng phim Tedlar®

Nhựa Eva (ethylene vinyl acetate) hoặc màng phim keo được dát mỏng cả hai mặt để hình thành màng bảo vệ chống lại nước, trong khi phim Tedlar® hoặc tấm thủy tinh ở mặt sau cung cấp sự bảo vệ tăng cường cho mô đun. Độ bền của keo được kiểm tra bằng thí nghiệm bóc tách 90°, trong đó phim Tedlar® được kẹp trong kẹp dạng vít và được kéo ra khỏi tấm kim loại. Máy thí nghiệm một cột thích hợp cho thí nghiệm này khi nó cho phép các tấm kính với các kích thước khác nhau được kiểm tra mà không gặp khó khăn gì. Nó cũng được sử dụng trong quy trình kiểm tra hàng hóa và trong các thí nghiệm đánh giá sau khi hết hạn sử dụng. Để đáp ứng các tiêu chuẩn thì phim Tedlar®  phải chịu được lực bóc tách lên đến 250 N.