###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm uốn 2 vòng cho tấm thủy tinh

Thí nghiệm đâm thủng tĩnh theo tiêu chuẩn EN 1288-5 hoặc thí nghiệm uốn 4 điểm theo tiêu chuẩn EN 1288-3 có thể được sử dụng để kiểm tra độ an toàn của tấm kính được sử dụng. Máy thí nghiệm Zwick Allround-Line được sử dụng cho cả hai thí nghiệm này, yêu cầu sự kết hợp của các thiết bị an toàn để phòng trách sự hủy hoại do các tấm kiếng văng ra. Trong thí nghiệm đâm thủng một tấm kính 25x25 mm được định vị trong một bộ thí nghiệm uốn vòng đôi, bao gồm vòng tải và bệ hỗ trợ, cùng với vít chèn để cố định mẫu thử.Một khuôn sau đó được sử dụng để tải mẫu đến khi gãy. Thí nghiệm này được thực hiện theo tiêu chuẩn sử dụng máy thí nghiệm hai cột với lực tối đa 50 kN.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu