###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung von Zwischenprodukten und fertigen Bauteilen

Thí nghiệm thành phẩm và bán thành phẩm

Các ví dụ của lĩnh vực thí nghiệm này bao gồm kiểm tra chức năng các thành phần và các đơn vị chức năng hoặc mẫu thí nghiệm lấy ra từ các thành phẩm. Vì vậy kết quả phụ thuộc vào thiết kế và quy trình chế tạo, kết quả là đôi khi cần đến các lĩnh vực ứng dụng mô tả đặc điểm của nhiều loại thí nghiệm khác nhau, cho các thiết bị thí nghiệm đặt biệt hoặc các giải pháp phần mềm testXpert đặt biệt.

Lĩnh vực này thường bao gồm thí nghiệm chức năng một thành phẩm hoặc thí nghiệm mẫu thử lấy ra từ thành phần hoặc bán thành phẩm. Kết quả thu được không phải là đặc tính vật liệu, khi chúng đã bị ảnh hưởng bởi quá trình sản xuất và khi thiết kế thành phần.

Mục tiêu của các thí nghiệm này là làm rõ ràng các đặc tính hoạt động cụ thể, có nhiều phương pháp thí nghiệm khác nhau trong lĩnh vực này, yêu cầu các dụng cụ đặc biệt hoặc các dãy thử nghiệm - tất nhiên không có vấn đề gì với phần mềm testXpert.

Zwick cung cấp các loại máy thí nghiệm vật liệu đa năng đáng tin cậy nhất và bộ đo độ giãn dài cho thí nghiệm kéo, uốn, nén, cùng với máy thí nghiệm độ dai va đập, máy đo độ đùn ngược và thiết bị thí nghiệm HDT/Vicat phiên bản điều khiển thủ công và tự động hoàn toàn. Sử dụng chúng sẽ làm giảm một cách đáng kể sự gia tăng thống kê của kết quả