###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung von weichelastischen Schaumstoffen

Thí nghiệm bọt xốp mềm

Các đặc tính thiết yếu của bọt xốp mềm là giảm chấn và cách nhiệt/âm, trong khi chức năng hàng đầu của nó là tạo sự thoải mái. Bọt xốp kỷ thuật được sử dụng trong các tấm đệm, đệm ghế ngồi trong đồ nội thất và ghế trên các phương tiên đi lại và trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cách nhiệt và cách âm. Các công dụng khác của bọt xốp mềm bao gồm chức năng lọc, bao bì, chèn kín và hút nước.

Phương pháp thí nghiệm được đề cập chi tiết trong một loạt các Tiêu chuẩn ISO và trong tiêu chuẩn ASTM D 3574. Ghế đệm và đồ dựa lưng trong các phương tiên di chuyển, như một quy luật là phải được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn của công ty được quy định bởi OEM trong ngành công nghiệp ô tô. Đối với các thí nghiệm về tuổi thọ của bọt xốp mềm còn có một loạt các phương pháp thí nghiệm đặc biệt không được đề cập trong các Tiêu chuẩn quốc tế.

Zwick đi đầu trên thế giới trong lĩnh vực thí nghiệm. Các miếng bọt xốp lớn có thể dễ dàng được kiểm tra bằng cách sử dụng máy thí nghiệm dòng C-Frame của chúng tôi, trong khi phần mềm testXpert sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu về xác định giá trị ứng suất nén, độ cứng đâm thủng, đặc tính nén và đặc tính xé rách.
 
Một máy thí nghiệm điện cơ đặc biệt có thể được sử dụng cho cả hai thí nghiệm tĩnh và động để xác định sự hao hụt chiều dày và độ cứng.

Zwick cũng cung cấp các thiết bị chuẩn bị mẫu và đo mật độ khối, độ đàn hồi nảy và độ cứng Shore.


Videos

 

ISO 844 - Compression test on rigid foam Panels - Druckversuch an Hartschaumplatten

Compression test on polystyrene rigid foam Panels - Druckversuch an Polystyrol Hartschaumplatten
Video 00:01:24
189_Compression_test_01.wmv (53 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu