###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Rückprall-Elastizität

Độ đàn hồi bật nảy

Thí nghiệm này được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 8307 và trong nhiều tiêu chuẩn nội bộ khác. Thiết bị của Zwick sử dụng cho thí nghiệm này có một tấm chắn sáng để tiếp nhận tự động chiều cao bật nảy, đưa ra độ đàn hồi bật nảy; bộ xử lý điện tử của thiết bị có thể chuyển kết quả sang máy tính thông qua giao diện.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu