###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Bestimmung der Vicat Erweichungs- und Formbeständigkeitstemperatur

Xác định nhiệt độ hóa mềm Vicat và nhiệt độ nung uốn dẻo

Nhựa nhiệt dẻo không có điểm nóng chảy xác định đánh dấu chính xác chuyển tiếp từ đặc sang chất lỏng, mà tốt hơn là chịu đựng bị mềm hóa từ từ khi nhiệt độ gia tăng.

Nhiệt độ mềm hóa Vicat do đó được giới thiệu như là công nghệ đo giá trị thay thế cho điểm nóng chảy. Nó mô tả nhiệt độ tại đó đầu đo đường tròn với tiết diện 1 mm² dưới tải tiêu chuẩn 10 N hoặc 50 N thậm nhập chính xác 1 mm vào mẫu thử. Nhiệt độ mềm hóa Vicat được tiêu chuẩn hóa theo ISO 306 và ASTM D 1525.

Phép đo khác được sử dụng là nhiệt độ nung uốn dẻo, trong đó một mẫu thử lăng trụ phụ thuộc vào tải uốn và nhiệt độ gia tăng tại một tỉ lệ nhất định. Nhiệt độ nung uốn dẻo đạt được khi mẫu thử uốn đến một khoảng cách xác định trong tiêu chuẩn.Nhiệt độ này phụ thuộc một cách tự nhiên vào tải trọng được sử dụng, hình dạng hình học của mẫu thử, tỉ lệ nung và độ uốn được chọn, nhiệt độ nung uốn dẻo hiển thị một giá trị mà nó có thể, ví dụ, được sử dụng để so sánh các loại vật liệu khác nhau. Phép đo nhiệt độ nung uốn dẻo của nhựa dưới nhiệt độ có thể bị ảnh hưởng bới ứng suất bên trong vật liệu. Phươn pháp được mô tải trong ISO 75 và ASTM D 648.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này:

Máy đo HDT/Vicat Standard 

Máy đo HDT/Vicat Standard

Máy đo tiêu chuẩn HDT/Vicat được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Có thể tùy chọn thiết bị tái làm lạnh bên ngoài.
 

Máy đo HDT Vicat Allround
Máy đo HDT Vicat Allround với bộ phận tái làm lạnh 

Máy đo HDT/Vicat Allround

Máy đo HDT/Vicat của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Các máy trong dòng máy Allround đều bao gồm bệ đo có thể hạ thấp tự động, ngoài ra, có thể tùy chọn chế độ giảm bớt trọng lượng thí nghiệm. Thiết bị tái làm lạnh tùy chọn rút ngắn thời gian tái làm lạnh dầu, nhờ đó giúp đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm.
 

Vicat Dry 

Vicat Dry

Không còn hơi dầu khó chịu! Nguyên tắc đo không cần dầu này giúp giữ máy sạch sẽ, không mùi trong khi vận hành. Máy có các phiên bản khác nhau với 2 hoặc 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu