###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Charpy  (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Izod (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508) sowie  ?Unnotched cantilever beam impact? (ASTM D 4812)
  • Schlagzugversuche (ISO 8256 und ASTM D 1822)
  • Dynstat Schlagbiegeversuch (DIN 53435)

Thí nghiệm va đập

Thí nghiệm va đập được sử dụng để xác định đặc tính vật liệu tại tốc độ biến dạng cao hơn. Máy kiểm tra độ dai va đập cổ điển xác định năng lượng va đập hấp thụ bằng một mẫu thử được tiêu chuẩn hóa cho tới khi gãy bằng cách đo chiều cao của búa đập sau khi va đập. Một vài phương pháp thí nghiệm được ứng dụng thường xuyên :

  • Charpy  (ISO 179-1, ASTM D 6110)
  • Izod (ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4508) cộng 'va đập chụp giá đỡ mẫu không có khía' (ASTM D 4812)
  • Các thí nghiệm kéo va đập (ISO 8256 và ASTM D 1822)
  • Thí nghiệm uốn va đập Dynstat (DIN 53435)

Đối với các giá trị đặc trưng đơn thì Tiêu chuẩn ISO 10350-1, Charpy theo ISO 179-1 là phương pháp thí nghiệm được ưa chuộng hơn. Trong trường hợp này thì thí nghiệm thường được thực hiện trên mẫu không có khía với va đập trên bề mặt hẹp (1eU). Nếu mẫu không gãy trong cấu hình này, thí nghiệm được thực hiện với mẫu có khía, mặc dù kết quả thí nghiệm không thể so sánh trực tiếp được. Nếu vẫn không đạt được điểm gãy mẫu thì phương pháp kéo va đập được sử dụng.

Đối với các tiêu chuẩn ASTM thì phương pháp thí nghiệm Izod theo ASTM D 256 thường được áp dụng. Ở đây các mẫu thử có khía luôn được sử dụng để kiểm tra. một phương pháp hiếm khi được sử dụng là "va đập chụp giá đỡ mẫu không có khía" được mô tả trong ASTM D 4812, tương tự như phương pháp Izod, nhưng được thực hiện trên mẫu không có khía. Nếu có thể sản xuất các mẫu thử nhỏ thì phương pháp "va đập vi mạch" theo ASTM D 4508 có thể được sử dụng.

Phương pháp Charpy có biên độ ứng dụng rộng và thích hợp hơn đối với các thí nghiệm có vật liệu hiển thị các điểm gãy giữa các lớp hoặc các hiệu ứng trên bề mặt. Ngoài ra phương pháp Charpy cung cấp các điểm mạnh khác khi thí nghiệm tại nhiệt độ thấp khi bộ hỗ trợ mẫu nằm xa khía và vì vậy không thể chuyển nhiệt nhanh tới vùng giới hạn của mẫu thử.

Một vài nhà sản xuất xe hơi tại Đức sử dụng phương pháp uốn va đập Dinstat để kiểm tra các mẫu thử nhỏ. Phương pháp này chỉ được hiển thị trong tiêu chuẩn DIN.

Khi thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO, mỗi búa đập có thể được sử dụng trong biên độ từ 10% đến 80% của thế năng danh nghĩa ban đầu. Tiêu chuẩn ASTM cho phép sử dụng tới 85%.

Một sự khác biệt cơ bản giữa ISO và ASTM liên quan đến lựa chọn kích thước búa đập. Theo tiêu chuẩn ISO thì múa đập lớn nhất có thể phải được sử dụng, mặc dù sự chênh lệnh giữa kích thước các búa đập thường rất nhỏ. Yêu cầu này dựa trên sự cân nhắc về việc sụt giảm tốc độ trong suốt quá trình xâm nhập mẫu thử được giữ ở mức thấp nhất có thể. Với tiêu chuẩn ASTM thì búa đập có một thế năng danh định ban đầu 2.7 joules và tất cả các kích thước lớn hơn phải được tính gấp đôi. Ở đây búa đập nhỏ nhất trong biên độ được sử dụng để kiểm tra.

Máy thí nghiệm độ dai va đập Zwick trong biên độ 5102 và 5113 và biên độ HIT mới được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn DIN, ISO và ASTM.

 

 

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)
Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

Charpy impact test (ISO 179, ASTM D6110)

In the context of the standard for single-point data, ISO 10350-1, Charpy as per ISO 179-1 is the preferred test method. The test is normally performed on unnotched specimens, with edgewise impact (1eU). If the specimen does not break in this configuration, the test is performed with notched specimens, although the test results are not directly comparable. If specimen break is still not achieved the impact tensile method is employed.

Advantages of the Charpy impact test

The Charpy method has a broader range of applications and is better suited to tests on materials displaying interlaminar shear fractures or surface effects. The Charpy method also offers advantages when testing at low temperatures as the specimen support is farther away from the notch, so that rapid heat transfer to the critical areas of the specimen is avoided.

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)
Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508)

Izod impact test (ISO 180, ASTM D256, ASTM D4508, ASTM D4812)

For ASTM Standards the Izod test method to ASTM D256 is usually employed. Here notched specimens are always used for testing. A method used less frequently is the 'Unnotched cantilever beam impact' described in ASTM D4812, which is similar to the Izod method, but is performed with unnotched specimens. If it is only possible to produce small specimens, the 'Chip impact' method to ASTM D4508 can be used.

Dynstat impact test (DIN 53435)
Dynstat impact test (DIN 53435)

Dynstat impact test (DIN 53435)

Some German automobile manufacturers use the Dynstat bending and impact method to test small specimens. This method is only described in DIN.

Differences between ISO and ASTM impact tests

In ISO tests, each pendulum hammer may be used in the range from 10 % to 80 % of its nominal initial potential energy. ASTM permits use up to 85%.

A fundamental difference between ISO and ASTM concerns the choice of pendulum size. According to ISO the largest possible pendulum hammer must be used, although the overlaps between pendulum sizes are often very small. This requirement is based on the consideration that speed decay during specimen penetration should be kept as low as possible. With ASTM the standard pendulum hammer has a rated initial potential energy of 2.7 joules and all further sizes are arrived at by doubling. Here the smallest possible hammer in the range is to be used for the test.

Testing equipment and accessories for impact tests on plastics

Zwick pendulum impact testers are constructed strictly in accordance with DIN, ISO and ASTM standards. Completing Zwick's product range for impact tests on plastics are our drop-weight testers.

Các sản phẩm tiêu biểu cho ứng dụng này :

Máy HIT - máy đo độ dai va đập đến 50 Joules 

Máy HIT - máy đo độ dai va đập đến 50 Joules

Tập đoàn Zwick Roell - nhà sản xuất máy thí nghiệm cơ khí hàng đầu tại Châu Âu cung cấp các dòng máy đo độ dai va đập HIT - máy thí nghiệm tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp nhựa.

 

 

Máy thí nghiệm khối trọng rơi 230J

Zwick cộng tác chặt chẽ với khách hàng trong việc phát triển máy thí nghiệm khối trọng rơi HIT230F với 2 phiên bản, đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu, phát triển & bảo đảm chất lượng của khách hàng.

 

 

Buồng nhiệt

Cho các mục đích nghiên cứu và phát triển các đặc tính cơ học của vật liệu được kiểm tra chú yếu trong biên độ nhiệt độ sử dụng buồng nhiệt.
 

Các máy thí nghiệm tốc độ cao HTM từ 25 đến 160 kN 

Các máy thí nghiệm tốc độ cao HTM từ 25 đến 160 kN

Trong số các yếu tố khác, tính chất nứt gãy của vật liệu phụ thuộc vào tỷ lệ nạp. Phép tính bằng số của an toàn va chạm yêu cầu dữ liệu liên quan & phương trình kết cấu. Máy thí nghiệm thủy lực tốc độ cao HTM của Zwick cho phép xác định giá trị riêng phụ thuộc tỷ lệ biến dạng (strain-rate-dependent characteristic values) trong phạm vi tốc độ rộng.
 

 

Máy cắt mẫu thủ công

Máy cắt mẫu thủ công ZCP 020 ứng dụng nguyên tắc đòn khuỷu. Các giải pháp chi tiết thú vị cho phép vận hành thoải mái, tiết kiệm năng lượng và chính xác. Chiều dài đòn khuỷu được chọn đạt đến 30 % lực cắt trong biên độ khởi động so với lực ép thông thường. Lực ép cắt phân biệt chính nó thông qua cấu trúc vận hành thân thiện. Nó có thể được đặt tại bất cứ bản làm việc hoặc bàn thí nghiệm nào hoặc gắn vào bức tường chắc chắn ở độ cao tối ưu. Ngoài ra, lực nén cụ thể được đặt nhanh, đơn giản tại chiều cao điều chỉnh được của khuôn nén để thích ứng với các độ cao cài đặt khác nhau của các lưỡi cắt khác nhau.
 

 

Khía nhìn - Thiết bị đo mẫu thử va đập khía

Một khía được định hình một cách chính xác và theo tiêu chuẩn rất quan trọng để cho ra các kết quả đúng trong một thí nghiệm va đập. Notch Vision đo một cách nhanh chóng mà không cần tiếp xúc, không chỉ với khía, mà còn với cả kích thước của mẫu thử va đập khía. Notch Vision đo mẫu thử theo tiêu chuẩn ISO ( với khía chữ U và V ), ASTM 23 ( Loại A và C ) cũng như theo tiêu chuẩn DIN 50115 ( đối với mẫu thử KLST, DVM, và DVMK ).
 


Videos

 

Impact Strength Testing of Izod Plastic Specimen, Integrated Notch Milling Unit, Automated, Tempered

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with pendulum impact tester and integrated notch milling unit for ...
Video 00:05:40
12_Impact_Strength_Testing_of_Izod_Plastic_Specimen.wmv (31 M)
 

Pre-damage of plates made of composites - Vorschädigung von Faserverbundwerkstoffen

Drop Weight Tester HIT230F - Pre-damage of plates made of composites for CAI tests - Fallwerk HIT230F - ...
Video 00:01:37
98_Fallwerk_CAI.wmv (13.2 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu