###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung von Tafel- und Folienwerkstoffen

Kiểm tra tấm lót mỏng và màng phim nhựa

Màng phim nhựa được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như công nghiệp bao bì, các mục đích nông nghiệp, y khoa, đó chỉ là một số ít được kể đến. Phạm vi rộng của việc sản xuất màng phim mỏng, cùng với một loạt các phương pháp chế tạo được sử dụng tạo ra rất nhiều các nhu cầu khác nhau đối với việc xác định phương pháp thí nghiệm được sử dụng.

Zwick đã thiết kế các thiết bị kiểm tra cho các nhu cầu đặt biệt này và thích hợp với nhiều loại thí nghiệm cơ tính. Ví dụ như máy kiểm tra độ đùn ngược được sử dụng để xác định đặc tính bên trong của vật liệu. Máy thí nghiệm vật liệu đa năng cung cấp giá trị đo đáng tin cậy và chính xác cho các đặc tính biến dạng - ứng suất, lực kết dính giữa hai lớp, hệ số ma sát, độ bền đâm thủng và đặc tính uốn, trong khi máy thí nghiệm độ dai va đập được sử dụng để xác định giá trị va đập, điển hình trong thí nghiệm kéo va đập.