###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung von Kunststoffrohren

Thí nghiệm ống nhựa và đầu nối

Hệ thống ống được làm từ nhựa nhiệt dẻo hoặc nhựa tăng cứng với các sợi thủy tinh thường được sử dụng để vận chuyển nước hoặc ga, vì vậy chúng phụ thuộc vào các yêu cầu về khả năng hoạt động và chất lượng cao

Có rất nhiều các Tiêu chuẩn qqốc tế và trong nước về thí nghiệm ống nhựa tùy theo phạm vi sử dụng và theo các loại vật liệu khác nhau được sử dụng

Nhiều các thí nghiệm như thí nghiệm đặc tính vật liệu nhựa được sử dụng và đặc tính dịch vụ của ống nhựa thành phẩm được thí nghiệm đang được thực hiện bởi các máy thí nghiệm Zwick. 


Liên hệ hỏi thông tin