###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Bestimmung der Vicat Erweichungs- und Formbeständigkeitstemperatur

Xác định nhiệt độ chênh lệch nung và Nhiệt độ làm mềm Vicat

Đối với thí nghiệm ống thì thường là Nhiệt độ làm mềm Vicat (VST) được xác định, ví dụ như theo tiêu chuẩn EN 727. Các phương pháp khác nhau có sẵn cho mục đích này.

Cùng với việc đo độ nhúng dầu cơ bản, các thiết bị cũng đo đặc tính nung bằng tiếp xúc trực tiếp.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

Máy đo HDT/Vicat Standard 

Máy đo HDT/Vicat Standard

Máy đo tiêu chuẩn HDT/Vicat được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Có thể tùy chọn thiết bị tái làm lạnh bên ngoài.
 

Máy đo HDT Vicat Allround
Máy đo HDT Vicat Allround với bộ phận tái làm lạnh 

Máy đo HDT/Vicat Allround

Máy đo HDT/Vicat của Zwick được thiết kế cho các thí nghiệm ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, kiểm tra nhập hàng & giám sát sản phẩm cũng như trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Máy có các phiên bản khác nhau với 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu. Các máy trong dòng máy Allround đều bao gồm bệ đo có thể hạ thấp tự động, ngoài ra, có thể tùy chọn chế độ giảm bớt trọng lượng thí nghiệm. Thiết bị tái làm lạnh tùy chọn rút ngắn thời gian tái làm lạnh dầu, nhờ đó giúp đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm.
 

Vicat Dry 

Vicat Dry

Không còn hơi dầu khó chịu! Nguyên tắc đo không cần dầu này giúp giữ máy sạch sẽ, không mùi trong khi vận hành. Máy có các phiên bản khác nhau với 2 hoặc 6 bệ thí nghiệm theo nhu cầu.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi