###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
CFlow zur Fließratenbestimmung

Xác định tỉ lệ nóng chảy theo khối lượng (MFR) và tỉ lệ nóng chảy theo lưu lượng (MVR)

Xác định tỉ lệ nóng chảy theo khối lượng (MFR) và tỉ lệ nóng chảy theo lưu lượng (MVR) được sử dụng để quản lý chất lượng Tiếp nhận hàng hóa dễ dàng của vật liệu thô được mô tả trong ISO 4440.

Phương pháp đơn giản hữu dụng một cách cụ thể để xác định sớm độ khác biệt về sự phân bố phân tử trong chất polyolefin.

Việc này làm đơn giản quá trình tối ưu hóa sản xuất khi ít xuất hiện sự đứt đọan do khác biệt vật liệu.

Bằng kỹ năng trộn liều lượng với tỉ lệ nóng chảy thì sẽ có khả năng đạt được nguyên vật liệu đồng bộ hóa cao.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

Máy đo hệ số nóng chảy Cflow 

Máy đo độ dẻo của nhựa Cflow

Máy đo độ dẻo của nhựa Cflow được thiết kế như 1 thiết bị độc lập & rất dễ sử dụng. Máy có chức năng xác định hệ số MFR & rất phù hợp cho quá trình kiểm tra tiếp nhận hàng hóa.

 

Máy đo hệ số nóng chảy Mflow 

Máy đo độ dẻo của nhựa Mflow

Có thể sử dụng dòng máy đo độ dẻo của nhựa Mflow cơ bản để xác định lưu lượng chất (MFR) nóng chảy.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi