###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfwerkzeuge für die Texturanalyse, Viskositätsmessung und Verpackungsprüfung

Hệ Thống Thí Nghiệm Dùng Trong Phân Tích Cấu Trúc, Đo Độ Nhớt và Kiểm Tra Bao Bì Đóng Gói

Máy phân tích cấu trúc Zwick giúp chuyển đổi các thí nghiệm thuộc về cảm quan thành các giá trị khách quan, loại bỏ tất cả các yếu tố chủ quan trong khi kiểm tra và vận chuyển các kết quả tái sinh có thể hiển thị và diễn dịch bằng đồ thị. Chất lượng sản phẩm có thể được ghi lại đầy đủ.

Zwick có nhiều năm kinh nghiệm trong thí nghiệm bao bì đóng gói và là thành viên tích cực trong các hiệp hội tiêu chuẩn. Các dụng cụ thí nghiệm được tiêu chuẩn hóa kết hợp với kinh nghiệm toàn diện của các chuyên gia cho phép Zwick cung cấp giải pháp thí nghiệm hoàn hảo nhất.

Linh hoạt, hệ thống lắp đặt thiết bị và bộ kẹp tiên tiến cho phép máy phân tích cấu trúc của chúng tôi và các máy thí nghiệm được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ, cùng một máy có thể sử dụng để phân tích cấu trúc và kiểm tra bao bì, giúp tiết kiệm không gian  trong phòng thí nghiệm.


Videos

 

Texture analysis of cheese with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of cheese - Texturanalyse mit ...
Video 00:00:31
67_Texture_analysis_of_cheese_with_Zwick_materials_testing_machine.wmv (2.4 M)
 

Texture analysis of chips with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of chips - Texturanalyse mit einer ...
Video 00:00:42
66_Texture_analysis_of_chips_with_Zwick_materials_testing_machine.wmv (3.3 M)
 

Texture analysis of an apple with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of apples - Texturanalyse mit ...
Video 00:00:36
69_Texture_analysis_of_an_apple_with_Zwick_materials_testing_machine.wmv (2.7 M)
 

Texture analysis of sausages with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of sausages - Texturanalyse mit ...
Video 00:00:37
64_Texture_analysis_of_sausages_with_Zwick_materials_testing_machine_02.wmv (3.3 M)
 

Testing of Christmas Cookies - Prüfungen an Weihnachtsgebäck

Testing of Christmas Cookies with Zwick Materials Testing machine - Prüfungen an Weihnachtsgebäck mit ...
Video 00:01:50
102_Texture_analysis_on_cookies.wmv (10.6 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu