###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Die Rückextrusions-Vorrichtung als Alternative zu Rotationsviskosimetern

Thiết bị đùn ngược - một giải giáp thay thế cho nhớt kế xoay

Với máy đo đùn ngược Zwick cung cấp một giải pháp dự phòng cho các nhớt kế xoay. Nguyên tắc của máy đo đùn ngược được dựa trên sự chuyển dịch của vật liệu thí nghiệm qua các khe hở giữa pit tông và khoang đùn ngược. Các khoang được lấp đầy chất thí nghiệm và pit tông dịch chuyển thấp xuống thùng chứa, nén vật liệu qua các khe hở. Khi pit tông được đẩy lên, vật liệu trồi ngược trở lại khe hở vào trong khoang.

Lực được đo trong chu kỳ lên xuống tại vị trí xác định. Độ nhớt động được đánh giá từ sự khác biệt của lực đo được và tỉ lệ chảy của chất lỏng trong khe hở.

Hệ thống máy Zwick có thể lặp lại chu kỳ này bao nhiêu tùy thích với tốc độ cắt tùy chỉnh tự do. Thí nghiệm có thể được thích ứng tối ưu với vật liệu thí nghiệm, và độ nhớt có thể được đo ngang qua biên độ cắt còn lại với một thí nghiệm đơn.

Thuận lợi của Máy thí nghiệm đùn ngược

  • Độ nhớt có thể được xác định trực tiếp trong thùng chứa từ quá trình sản xuất đang diễn ra. Việc này phòng tránh không cho vật liệu căng sơ bộ gây ra khi chuyển dịch.
  • Ảnh hưởng dòng chảy xuất hiện trong nhà máy có thể sao chép lại bằng cách thay đổi khe hở và tốc độ dịch chuyển
  • Phương pháp này cho phép thí nghiệm khối lượng lớn các mẫu ngắn và dày như trái cây và thực phẩm. Các mẫu trái cây hoặc các thành phần lớn hơn không thể được đẩy ra và vì thế được đo cùng với sữa chua hoặc chất lỏng.
  • Lựa chọn riêng lẻ số chu kỳ thí nghiệm và khả năng gia tăng tốc độ cắt cho mỗi chu kỳ này cho phép lưu lại độ nhớt trên tổng số tốc độ cắt chỉ trong một thí nghiệm.
  • Các kết quả thí nghiệm trên chất lỏng newton liên quan với các kết quả từ việc đo với nhớt kế xoay.
  • Đối với việc tái sản xuất chất lỏng không phải newton, thu được các kết quả thí nghiệm có thể so sánh, thông thường với các đặc tính nhạy hơn so với những kết quả đạt được từ nhớt kế xoay.
Das Plus obendrauf: testXpert® Prüfvorschrift speziell für die Viskositätsprüfung

Lợi ích phụ: Chương trình thí nghiệm testXpert® được phát triển đặt biệt cho thí nghiệm độ nhớt

Chương trình thí nghiệm đặc biệt này bao gồm nhiều phần bổ sung, đặt biệt cho thí nghiệm độ nhớt. Ví dụ: quy định trước tự động, xác định số chu kỳ và tốc độ, lựa chọn kết quả , v.v..

Phần mềm thí nghiệm được sắp xếp rõ ràng và cho phép đánh giá chi tiết, chọn trước dữ liệu cũng như đánh giá đồ thị và báo cáo.


Videos

 

Viscosity test on joghurt - Viskositätsprüfung an Joghurt

Viscosity test on joghurt with ZwickiLine - Viskositätsprüfung an einem Joghurt mit der ZwickiLine
Video 00:01:08
176_Viscosity_test_joghurt_01.wmv (43 MB)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu