###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Siegelnahtfestigkeit

Độ bền đường may của mối nối

Việc xác định độ bền đường may của mối nối làm từ vật liệu đóng gói linh hoạt được thực hiện theo tiêu chuẩn DIN 55529 và các Tiêu chuẩn khác. Thí nghiệm là thí nghiệm kéo của bản trượt rộng 15 mm với góc kéo 90°.  Đường bịt kín phải có một cường độ nhất định theo công dụng của vật liệu đóng gói.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu