###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Funktionsprüfung an ganzen Verpackungen

Thí nghiệm bao bì

Bao bì đóng gói có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của thành phần bên trong nó trong khi khuyến khích người sử dụng lựa chọn mua sản phẩm. Cả hai việc này nhằm mục tiêu tạo ra các thách thức chính cho việc thiết kế sản phẩm, đặt biệt khi bao bì thực phẩm được quan tâm. Bao bì cho các sản phẩm khác cũng phải đáp ứng nhiều yêu cầu phụ phụ thuộc vào chức năng và loại sản phẩm, ví dụ như bao bì cho mỹ phẩm, thuốc, hóa chất, vận chuyển (pa lét, thùng), bao bì công nghiệp (bao tải, thùng chứa, thùng gỗ) các ứng dụng điện tử và hàng tiêu dùng.

Nhiều hình thức khác nhau và vật liệu khác nhau được sử dụng trong bao bì đóng gói yêu cầu các thiết bị thí nghiệm được thiết kế đặc biệt linh hoạt. Zwick có một danh mục sản phẩm rộng lớn với nhiều dụng cụ thí nghiệm khác nhau và có thể thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu của khách hàng.


Videos

 

Friction properties on spaghetti packaging - Reibeigenschaft von Spaghettiverpackungen

Testing of friction properties on spaghetti packaging with Zwick testing machine zwickiLine - Ermittlung der ...
Video 00:01:16
110_Reibeigenschaften_Spaghettiverpackungen.wmv (7.9 MB)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu