###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • 90°- / 180°- Abziehversuche

Thí nghiệm bóc tách 90° / 180°

Kiểu thí nghiệm này được sử dụng để điều khiển đặc tính kết dính và độ bền xé rách. Có nhiều thí nghiệm bóc tách và thí nghiệm xé với cùng nguyên tắc khác nhau. Một vài ví dụ như tiêu chuẩn EN 1719, EN 1939, FINAT phương pháp số. 2, DIN 30646, DIN 55475, DIN 55477. 

Lý do cho số cao là các loại vật liệu mỏng và chất kết dính được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Đĩa thí nghiệm thủy tinh hoặc thép không rỉ với bề mặt tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh độ kết dính của các loại vật liệu khác nhau.

Thí nghiệm xác định độ kết dính hoặc độ bền kết dính. Lực cần thiết để xé lớp keo khỏi đĩa thí nghiệm thủy tinh. Kết quả là lực liên quan đến chiều rộng của băng keo.

Thí nghiệm hàn dính thường có nhiều ý nghĩa hơn: Đây là khả năng bám dính bề mặt và để thu được lực xé rách. Chất kết dính trên lớp mỏng thu được bằng cách chạm hoặc tiếp xúc vào một khu vực nhỏ mà không sử dụng lực.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu