###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Tack-Schlaufentest zur Prüfung der Klebekraft von Klebebändern

Thí nghiệm cuộn kết dính để kiểm tra độ kết dính của băng keo

Keo là chất kết dính ban đầu. Nó được mô tải như lực xé vật liệu cuộn được tiếp xúc với bề mặt thí nghiệm.

Một dải vật liệu nhạy áp suất được hình thành trong dạng cuộn với mặt kết dính bên ngoài. Với máy thí nghiệm cuộn được tiếp xúc với đĩa thí nghiệm. Khi chạm bề mặt tiếp xúc cuộn được đẩy ra. Thí nghiệm được mô tả trong Thí nghiệm Finat phương pháp số 9.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi