###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Druckversuch an Kunststoffbechern, Eimern, Schachteln, Dosen, Fässern und ähnlichen formstabilen Verpackungen

Thí nghiệm nén cho cốc nhựa, xô, hộp, thùng chứa, thùng phi, và các dạng đóng gói có kích thước tương đương.

Các thí nghiệm nén có nhiều mục đích khác nhau, ví dụ:

• Xác định đặc tính giòn gãy. Có nhiều phương pháp khác nhau cho kiểu thí nghiệm này theo như Tiêu chuẩn và loại vật liệu. Một hay nhiều loại bao bì được tải cho đến khi hỏng. Quá trình này sẽ hiển thị độ cao xếp chồng tối đa có thể được sử dụng. Đối với hộp đựng sữa chua, thí nghiệm này được thực hiện với các khay được lấp đầy hoàn toàn. Hoặc một tải trọng nhất định được áp dụng trong khoảng thời gian thiết lập trước hoặc cho đến khi hỏng.
• Xác định độ bền vững vốn có. Thí nghiệm này cung cấp thông tin về quy trình đóng gói. Bao bì đóng gói có một tải trọng nhất định được áp dụng khi đóng (khi đậy nắp), và nó phải chịu được lực đóng mà không có vấn đề gì xảy ra.
• Thí nghiệm độ mỏi: Thí nghiệm trễ được thực hiện trên một cái xô để xem mức độ thường xuyên mà tải trọng áp dụng lên nó cho đến khi gãy. Trong thực tế việc này xảy ra khi một tấm pa lét được tải và tháo tải. Không phải tất cả chu kỳ tải trọng và tải trọng được hiển thị. Chỉ có chu ký thứ nhất, thứ 100, 500 và 1000 được hiển thị để giám sát.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu