###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
  • Reine Materialprüfungen

Thí nghiệm vật liệu thuần túy

Vật liệu thuần túy như nhựa, giấy và kim loại có các thí nghiệm khác biệt nhất được thực hiện cho chúng.

Chủ yếu theo các Tiêu chuẩn như:

• Thí nghiệm kéo cho màng nhựa để xác định đặc tính biến dạng ứng suất
• Xác định hệ số ma sát (COF)
• Thí nghiệm đâm thủng của vật liêu bao bì đàn hồi để xác định độ bền đâm thủng
• Thí nghiệm uốn 4 điểm cho các thí nghiệm bìa dạng sóng đơn và nhiều lớp

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi