###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Weiterreißversuch

Thí nghiệm xé

Các tiêu chuẩn  ISO 34-1, ISO 6383-1, EN 495-2 và DIN 53363 liên quan đến các thí nghiệm xé rách màng phim nhựa. Thí nghiệm mô phỏng hành vi của màng phim bao bì khi mở bao bì.

Khi mở túi nhựa, cường độ xé rách ban đầu phải xấp xỉ tối đa độ bền xé rách còn lại. Nếu lực tối đa khi xé rách đầu tiên quá cao, túi nhựa có thể bất ngờ rách hoàn toàn và đồ chứa bên trong túi sẽ rơi ra ngoài. Đặc tính lý tưởng không dễ để chỉnh sửa vì độ bền xé rách (cũng như độ bền kéo) phụ thuộc rất nhiều vào hướng kéo.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi