###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Texturanalyse

Phân tích cấu trúc

Phân tích cấu trúc bằng thiết bị mô phỏng các hiệu ứng cảm giác, ví dụ như việc gì sẽ xảy ra với các loại thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Lợi ích lớn nhất của chúng là loại bỏ tất cả các yếu tố chủ quan khỏi thí nghiệm.

Tổng quan các lợi ích của thí nghiệm bằng thiết bị:

 

  • Chuyển đổi các thí nghiệm cảm quan sang các giá trị khách quan: Các tiêu chí thí nghiệm quan trọng như độ tươi, độ giòn, độ tan chảy được xác định một cách khách quan.
  • Có thể đo được sự chênh lệch rất nhỏ và hiển thị thành các số liệu.
  • Bằng cách tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn thí nghiệm ( Tiêu chuẩn công ty ) các bộ phận sản xuất khác nhau có thể đạt được chất lượng sản phẩm giống nhau. Điều này rất quan trọng trong các dây chuyền sản xuất tự động, và cho các nhà cung cấp bán thành phẩm, nguyên phụ liệu và hệ thống thực phẩm. Tất cả giúp tránh được khiếu nại từ bên ngoài bằng cách cải thiện chất lượng và tính nhất quán của sản phẩm
  • Các thí nghiệm đưa ra các kết quả tái sử dụng được
  • Tất cả kết quả có thể được hiển thị và phiên dịch bằng đồ thị và việc ghi lại kết quả rất dễ dàng.
  • Việc ghi lại chất lượng sản phẩm đơn giản hóa quá trình đàm phán thương lượng giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất và khách hàng.

Videos

 

Texture analysis of noodles with Zwick materials testing machine

Texture analysis with Zwick materials testing machine zwicki-Line, testing of noddles - Texturanalyse mit ...
Video 00:00:54
77_Texture_analysis_of_noodles_with_Zwick_materials_testing_machine_01.wmv (4.9 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu