###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Temperier- und Klimakammern

Buồng thời tiết và nhiệt độ

Thực phẩm thay đổi đặc tính của chúng phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ môi trường. Tùy theo độ nhạy của sản phẩm mà có cần thiết đến việc tạo điều kiện cho mẫu thử hoặc thí nghiệm dưới nhiệt độ ổn định. Ví dụ như kiểm tra kem tại nhiệt độ -20 °C, hoặc kiểm tra phô mai pizza tại nhiệt độ xấp xỉ +80 °C.

Zwick đã phát triển một buồng nhiệt độ đặc biệt cho những ứng dụng này đáp ứng chính xác các phân tính cấu trúc zwicki. Cũng như các buồng nhiệt theo yêu cầu của bạn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi