###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Kundenspezifische Prüfvorrichtungen

Dụng cụ thí nghiệm theo yêu cầu của khách hàng

Bạn có một sản phẩm với các đặc tính riêng biệt và muốn chọn phương pháp thí nghiệm thích hợp nhất? Việc này yêu cầu dụng cụ thí nghiệm duy nhất. Zwick phát triển và sản xuất cho bạn dụng cụ phù hợp nhất theo sản phẩm và phương pháp thí nghiệm của bạn. Và nếu được yêu cầu bạn sẽ nhận được chương trình cụ thể tùy chọn là một phần mềm đặt biệt đáp ứng chính xác yêu cầu thí nghiệm của bạn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu