###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Eindringstempel

Khuôn đâm thủng

Những khuôn này được sử dụng hầu hết trong các thí nghiệm đâm thủng để xác định độ cứng của thực phẩm. Những thí nghiệm này được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng trong ngành thực phẩm.

Tính cơ bản là sự lựa chọn khuôn thích hợp: Các khuôn hình trụ áp dụng ứng suất nén bằng bề mặt và ứng suất xé bằng lưỡi cắt và bề mặt bên ngoài khuôn. Trong khi khuôn dạng bi bắt đầu với lực vuông góc. Trong suốt thí nghiệm lực nằm ngang được thêm vào..

Zwick cung cấp khuôn đâm thủng với nhiều hình dạng, kích thước và nguyên vật liệu khác nhau đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn.

Các khuôn đặt biệt cho các thí nghiệm theo tiêu chuẩn cũng được cung cấp:

• Để xác định độ đặt của bánh mì theo tiêu chuẩn AACC74-09 một khuôn hình trụ nén các lát bánh mì xác định đến 40% trong hai chu kỳ. Tại độ nén 25% thì giá trị lực nén được xác định.
• Cường độ keo sệt theo tiêu chuẩn Bloom (GME Monograph 2005, ISO 9665) được đo bởi nhiều nhà sản xuất keo. Cường độ keo theo Bloom rất cần thiết để hạ cần đẩy tiêu chuẩn 4 mm xuống keo. Phương pháp bao gồm việc chuẩn bị mẫu hỗn hợp trong các bình Bloom đặt biệt.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu