###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Druckstempel

Khuôn nén

Trong thí nghiệm nén mẫu thử nhỏ hơn khuôn nén. Dưới lực nén thì mẫu thử cũng không được mở rộng ra bên ngoài biên của khuôn.

Thí nghiệm nén được thực hiện cho các mẫu giòn để xác định độ giòn, độ tươi và độ cứng của mẫu thử như kẹo, hạt cafe hoặc trái cây (để xác đinh đặc tính xếp chồng).

Thí nghiệm được thực hiện như một quy trình chu kỳ cho các mẫu đàn hồi như bánh mì, bánh quy, phô mai, cá và thực vật. Mẫu được nén hai lần tới một mức nhất định và được nhả nén. Đặc tính nén và đàn hồi hiển thị độ cứng, độ bám dính, độ chín và đặc tính nhớt.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi