###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Einstichnadel

Kim đâm thủng

Thí nghiệm đâm thủng cũng được gọi là “thí nghiệm xuyên thấu” hoặc “lực đâm thủng”, thông thường được sử dụng để kiểm tra độ giòn của trái cây và rau cũng như lớp vỏ.

Kim đâm thủng được ấn qua mẫu tới một độ sâu nhất định. Phụ thuộc vào lớp vỏ và tính nhất quán của đường cong đặc tính bột.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu