###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Multiple Rückextrusions-Zelle

Thiết bị đùn ngược

Nhiều quy trình làm việc dần làm mất mạng lưới tinh thể chất béo của các thực phẩm béo như bơ và margarine. Sự thay đổi vật liệu được đo bằng công làm mềm hoặc độ cứng còn lại.

Khuôn đùn ngược với nhiều lỗ đùn ngược chất béo trong nhiều chu kỳ. Thí nghiệm xác định độ cứng còn lại sau một số lượng chu kỳ nhất định hoặc số chu kỳ được yêu cầu phải đạt tới độ cứng còn lại xác định.

Với các kết quả thí nghiệm khác thiết bị cũng được sử dụng cho kem, phô mai tươi hoặc mì ý chín.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi