###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Warner-Bratzler Schervorrichtung

Thiết bị xé Warner Bratzler

Trong thí nghiệm Warner Bratzler một dao cắt cắt xuyên qua mẫu. Đặc tính xé cung cấp thông tin về độ nhớt và độ mềm của các sản phẩm thịt và cá, đặc tính cứng giòn của xúc xích cũng như đặc tính nhai của bánh và bánh bằng bột.

Dao thẳng chủ yếu được sử dụng cho các mẫu thử hình tam giác và dao có khía dùng cho các mẫu tròn như xúc xích.

Bởi vì khả năng tái sử dụng cao của kết quả nên thí nghiệm đang được sử dụng rất rộng rãi.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu