###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Xơ hỗn hợp

Nhiều loại xơ hỗn hợp khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng kỹ thuật 

  • Chất dẻo cốt sợi thủy tinh (GFRP)
  • Chất dẻo cốt sợi carbon (CFRP)
  • Chất dẻo cốt sợi aramit (AFRP)
  • Chất dẻo cốt sợi tự nhiên (NFRP)

Xơ hỗn hợp bao gồm sợi dưới dạng dây tóc hoặc xơ cắt ngắn, ví dụ như sợi thô và chất kết dính cung cấp độ dính cần thiết.

Cùng với việc lựa chọn thì đặc tính của xơ và vật liệu kết dính phần lớn được xác định theo hướng của sợi trong vải sợi. Đối với các yêu cầu về kỹ thuật thí nghiệm thì nét đặc thù thường được thực hiện giữa các tấm mỏng nhiều hướng và đơn hướng.

Như một nguyên tắc thì thí nghiệm vật liệu trình bày các kịch bản tải đơn cho các mẫu được tiêu chuẩn hóa. Do sự phụ thuộc hướng mạnh của các đặc tính, các loại tải khác nhau được thực hiện sử dụng các mẫu khác nhau, ví dụ như hướng chính của sợi sẽ là hướng dọc và hướng ngang.


Bên cạnh các tiêu chuẩn quốc tế (ISO), những thí nghiệm này còn được mô tả trong nhiều tiêu chuẩn quốc nội khác nhau (ASTM, EN, DIN ), cũng như trong quy định của công ty (Airbus AITM, Boeing BSS). Kết quả của điều này là một môi trường có 150 tiêu chuẩn, mô tả khoảng 20 phương pháp thí nghiệm.

Thí nghiệm thành phần, cắt cấu trúc và các cấu trúc còn lại thì được dựa trên tải xuất hiện trong quá trình vận hành liên tục. Đặc biệt chú ý đến cường độ, sự hấp thụ năng lượng, độ mỏi vật liệu và dự kiến độ bền vật liệu.

Do độ nhạy trượt và độ nhạy hướng của xợi hỗn hợp, lực thí nghiệm phải được áp dụng một cách chính xác theo hướng đã định. Lỗi hướng trục được miêu tả như "định tuyến" và phụ thuộc vào dung sai hẹp. Để đo định tuyến, Zwick sử dụng thiết bị đo đặt biệt hướng chúng theo hình dạng và kích thước của mẫu. Trục kéo của máy thí nghiệm được định hướng sử dụng bộ kẹp định hướng cơ khí.