###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Độ bền chống gãy

Một cách thiết yếu thì có sự phân biệt giữa ba kiểu gãy cơ tính :

Kiểu I:     Độ mở của vết nứt
Kiểu II:    Cắt đẩy ngược chiều
Kiểu III:   Cắt tách ra hai bên

Kiểu I

Có nhiều cách sắp xếp thí nghiệm khác nhau cho các dạng đơn. Kiểu I và Kiểu II là các quy trình thí nghiệm thông thường, như Độ uốn kết hợp.

Thí nghiệm thường được thực hiện với mẫu thử DCB (hai dầm chìa).

Tại đây độ mở của vết gãy được đo tại hành trình thanh trượt.

Mức độ gãy được dò tìm thủ công tại cả hai bề mặt của mẫu thử.

Quy trình thí nghiệm và việc đánh giá kết quả phụ thuộc vào các tiêu chuẩn được áp dụng.

Các tiêu chuẩn là ISO 15024, ASTM D 5528, AITM 1-0005, AITM 1-0053, Boeing BSS 7273, CRAG phương pháp 600, NASA phương pháp RP 1092 ST-5, ESIS TC 4, prEN 6033 (rút ra)

Kiểu II

Tải trọng Kiểu II có thể được thực hiện và đo trong các thí nghiệm uốn cũng như kéo và nén với mẫu thử có khía.

Việc đo tỉ lệ thải năng lượng theo Kiểu II được tiêu chuẩn hóa như một thí nghiệm uốn.

Mẫu thử được thiết kế với SENB (Độ uốn khía kết thúc đơn), nhưng ENF (Độ uốn Khía kết thúc) là một hạng mục thông dụng khác.

Độ lệch được đo bằng hành trình thanh trượt (với hiệu chỉnh độ cứng), hoặc bằng bộ chuyển đổi vị trí được áp dụng tại trung tâm.

Điểm bắt đầu gãy được đặc tính hóa bằng lực tối đa.

Khi kết thúc đo, mẫu được làm lạnh trong dung dịch nitrogen và sau đó gãy hoàn toàn để đo bề mặt gãy.

Độ uốn kiểu hỗn hợp (MMB)

"Độ uốn kiểu hỗn hợp" có thể được đo trong các tấm mỏng đơn hướng.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu