###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Độ bền xé giữa các lớp (ILSS)

Thí nghiệm ILSS là quy trình điển hình để giám sát chất lượng và thích hợp để so sánh các loại vật liệu.

Quy trình chỉ cung cấp các đặc tính xé, ví dụ như ứng suất đỉnh trên xuất hiện gần bộ ổn định tải trọng.

Thí nghiệm LISS có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ thí nghiệm uốn 3 điểm đủ cứng. Tỉ lệ độ dày 10 mm là rất ngắn. Nó gây ra lực cắt cao và thời gian uốn thấp tương ứng trong mẫu.

Độ bền bám dính của composit được đặc tính hóa bằng thí nghiệm xé. Các loại khác nhau được sử dụng để xác định đặc tính xé theo các hướng đơn.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu