###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Độ mỏi

Đặc tính mỏi trong sợi composit được đo dưới phạm vi tải : như thí nghiệm kéo, một thí nghiệm cắt theo hàng hoặc tại các kết nối bằng vít hoặc bu lông.

Các dòng máy khác nhau có thể sử dụng:

•    Máy thí nghiệm động thủy lực tự động có thể thực hiện các biên độ và tần suất khác nhau theo các kiểu điều khiển khác nhau.

•    Vibrophores hoạt động tại tần suất không đổi trong tải trọng hình sin. Dòng máy này với chi phí chấp nhận được cho các mẫu thử mỏng, trong đó đảm bảo độ phân tán nhiệt vừa đủ.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu