###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Nén, OHC, FHC

Thí nghiệm nén là một trong các thí nghiệm khó khăn nhất và do đó đôi khi được mô tả như hạng mức cao nhất của việc thí nghiệm. Các quy trình khác nhau đã được thiết lập trong thực tế.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu