###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm uốn

Thí nghiệm uốn 3 điểm
Thí nghiệm uốn 3 điểm rất thông dụng vì rất dễ thực hiện. Độ uốn có thể được đo với bộ mã hóa hành trình thanh trượt khi độ biến dạng máy phục hồi.

Mô đun được xác định giữa 10% hoặc 50% Fmax (EN 2562) hoặc 10% và 25 % Fmax (EN 2746), hoặc giữa hai giới hạn biến dạng (ISO và ASTM).

Tỉ lệ độ dày là 32:1 theo ASTM. Tiêu chuẩn ISO sử dụng tỉ lệ 20:1 cho GRFP và 40:1 cho GRFP, các tiêu chuẩn EN sử dụng tỉ lệ 16:1 cho GFRP và 40:1 cho CFRP. Không bao gồm mẫu thử có lực cắt thấp.

 

 

Thí nghiệm uốn 4 điểm

Thuận lợi của thí nghiệm uốn 4 điểm là nó không phụ thuộc vào lực xé trong khu vực giữa dải.

Mô đun uốn được xác định giữa độ biến dạng 0.05 và 0.25% (ISO 14125) hoặc độ biến dạng 0.1 và 0.3% (ASTM D 7264).

Bệ đỡ trung tâm có thể bằng 1/3 (ISO 14125) hoặc 1/2 (ASTM D 7264) bệ đỡ dưới.

Tỉ lệ độ dày là 32:1 theo ASTM. ISO sử dụng tỉ lệ 22.5:1 cho GFRP và 40.5:1 cho CFRP.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu