###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Baustoffe

Vật Liệu Xây Dựng

Tập đoàn Zwick Roell AG có liên doanh cùng với Toni Technik. Toni Technik chuyên về hệ thống kiểm tra các loại vật liệu dùng trong xây dựng. Cùng với các máy thí nghiệm được điều khiển bằng máy vi tính để giám sát chất lượng theo các Tiêu chuẩn quốc tế ( EN, ISO, ASTM, BS ) của các cơ quan có liên quan, tiêu chuẩn về xi măng, bê tông và các vật liệu xây dựng khác, công ty còn cung cấp hệ thống kiểm tra vật liệu xây dựng thông minh để phục vụ cho quá trình Nghiên cứu và Phát triền, cùng với hàng loạt các trang thiết bị khác cho phòng thí nghiệm.

Một chuỗi các sản phẩm dùng để kiểm tra chất lượng của vật liệu xây dựng với các ứng dụng sau:

  • Chuẩn bị mẫu thử
  • Mô tả đặc tính mẫu thử
  • Xác định thiết lập đặc tính
  • Xác định độ bền và độ biến dạng 
  • Xác định các đặc tính khác

Videos

 

Static and Dynamic Testing Machine with 5000 kN

Zwick Roell servo-hydraulic testing machine at university RWTH Aachen (Germany). Fmax 5000 kN (static) and ...
Video 00:08:40
55_Static_and_Dynamic_Testing_Machine_with_5000_kN.wmv (48 M)
 

Tensile Test on Concrete Steel, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with a Zwick materials testing machines 20 kN and 250 kN with ...
Video 00:06:42
14_Tensile_Test_on_Concrete_Steel.wmv (58 M)
 

Extensometer videoXtens - Tensile tests on construction steel

Extensometer videoXtens - Construction steel / Rebar test
Video 00:07:43
147_Video_Extensometer__Tensile_test_on_rebar_steel_english.wmv (37 M)