###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo không trực tiếp

Thí nghiệm kéo không trực tiếp (của mẫu thử hình trụ) được thực hiện để xác định độ bền mỏi và độ cứng theo tiêu chuẩn EN 12697-24 E và EN 12697-26 C.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu