###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm nén chu kỳ 3 trục

Thí nghiệm nén chu kỳ 3 trục theo tiêu chuẩn EN 12697-25 B được thực hiện để xác định độ biến dạng vĩnh viễn và độ rão.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin