###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm nén chu kỳ trục đơn

Thí nghiệm nén chu kỳ trục đơn với sự hạn chế được thực hiện để xác định độ biến dạng vĩnh viễn và độ rão theo tiêu chuẩn EN 12697-25 A.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi