###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Aktuelle Rahmenbedingungen

Bối Cảnh Ngành Công Nghiệp Xe Hơi Ngày Nay

Thị trường xe hơi phụ thuộc vào sự cạnh tranh toàn cầu gay gắt, đánh dấu bởi sự thăng trầm trong các phân khúc xe, phân khúc thị trường mới và các nhà cung cấp, kết quả là đã  xuất hiện sự quá tải.

Ngược lại với bối cảnh đó là sự gia tăng sử dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến dựa trên nguyên lý hoạt động của máy vi tính. Những tiếp cận dựa trên sự mô phỏng này phải đi kèm với các thí nghiệm thực tế trong suốt các giai đoạn phát triển khác nhau. Vì một điều, hệ thống yêu cầu dữ liệu vật liệu phải tương thích để định kích thước sao cho đảm bảo độ cứng, độ vững chắc và thời gian hoạt động. Ngoài ra, các mô hình tính toán phải được hiệu chỉnh sớm nhất có thể, sử dụng các dữ liệu thí nghiệm thực tế. Do vậy các thí nghiệm ở phòng thí nghiệm cần duy trì tính quan trọng và cần thiết trong quá trình phát triển xe có động cơ.

Các đặc tính cứng và vững chắc của vật liệu, thành tố và các công nghệ kết hợp, dưới cả hai điều kiện cấp tốc và tiêu chuẩn, cùng với các đặc tính về độ mỏi của chúng - tất cả những hạng mục này cùng với sự mô phỏng quá trình hình thành như là các kết quả quan trọng.Videos

 

Testing on brake pads, Prüfung an Bremsbacken

Prüfung an Bremsbacken Testing on brake pads
Video 00:00:42
82_Bremsbacken_01.wmv (4.3 M)