###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung der Betriebsfestigkeit

Độ bền mỏi trong chế tạo ô tô

Độ bền mỏi là khoa học học thuật, bao gồm tương tác giữa tải trọng, sản xuất, vật  liệu và thiết kế.

Các kỹ sư ô tô vì vậy phải biết tải trọng được áp đặt lên phương tiên và / hoặc thành phần của nó, Bao gồm bất kỳ  'các vấn đề bất thường', để dự đoán độ bền mỏi một cách toán học và thông qua thí nghiệm.

Các đặc tính cơ học của vật liệu và chất lượng sản xuất của các thành phần đại diện cho dữ liệu đầu vào được yêu cầu để đo độ bền mỏi của thành phần. Để dự đoán độ bền cấu trúc một cách toán học, các chi tiết thiết kế của thành phần cũng phải được yêu cầu.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi